MNL48 – 365 Araw ng Eroplanong Papel Lyrics

I’ve been following MNL48 for quite awhile now, and I really hope they succeed. Here’s a quick transcribe from their music video:

MNL48
365 Araw ng Eroplanong PapelFilipino (transcribed from MV)
MNL48
365 Days of Paper AirplanesEnglish Translation
Tumingin sa langit ng umaga
sa araw kung tawagin ay ngayon
umaasang malalagpasan nang may ngiti
Tahimik na hinihiling

Kung minsan pumapatak ang ulan
ngunit luha ang umaapaw
mga araw na di umaayon sa’ting plano
bukas, pagsisipagan ko

pangarap na ating inaasam
kapag ako namalayan
nagagawa lahat, aking ninanais
dito ang aking dalangin

buhay ay eroplanong papel
dala ang pangarap, ito’y lumilipaad
kasabay ng pag-ihip ng hangin
patuloy sa pagsulongsa halip ay tignan mo ang layo
kung sa’n ka maglakbay
at kung saan man mapadpad
ikaw ang mas higit na mahalaga
tibok ng puso ang dapat
tatlong daan, animnapu’t limang araw

pagkataong makita ang bituin
o gabing halos walang makita
kahit nawawalan na ng pag-asa
nakahanap ng sandigan

sa iyong pinagdadaanan
umasa ka, hindi ka nag-iisa
di mo na napansin ang kabutihan
ng mga tao sa paligid

buhay ay eroplanong papel
dala ang pag-ibig, ito’y lumilipad
magtiwala sa sarili at ikay’y humayo
lahat titingala sa’yo

di man bihasa sa mga darating
bigla kong namana, yan ako’y namayapa na
mabigyan ka’ng lakas ng loob at pag-asa
tayo’y magsama’t magsaya
tatlong daan, animnapu’t limang araw

buhay ay eroplanong papel
dala ang pangarap, ito’y lumilipaad
kasabay ng pag-ihip ng hangin
patuloy sa pagsulong

sa halip ay tignan mo ang layo
kung sa’n ka maglakbay
at kung saan man mapadpad
ikaw ang mas higit na mahalaga
tibok ng puso ang dapat
tatlong daan, animnapu’t limang araw

Sige, lumipad ka
Subukang lumipad

Sige, lumipad ka
Subukang lumipad

Sige, lumipad ka
Subukang lumipad

I looked in the morning sky
On the day they call today
Hoping I can go through with a smile
Silently wishing

On times rain falls
tears pour out more
on days that don’t go according to plan
tomorrow, I’ll work harder

Dreams we always want
is to be us
To do all things we wanted
Here is my wish

Life is a paper airplane
flying high with my dreams
as the wind carries it
continuing to move onInstead of looking at the distance
where you will go
or what you will become
you are more important
follow your heart
365 days

A chance to see the stars
on a cloudy night
even on times when we lose hope
we still find someone to lean on

What you’re going through
You are not alone
You don’t notice the good
in the people around you

Life is a paper airplane
flying high with my love
trust yourself and go forth
everyone will look upon you

We may not be skilled in the future
you’ll be able to do it without any problems
It will give you strength and courage
Let’s join together and be happy
365 days

Life is a paper airplane
flying high with my dreams
as the wind carries it
continuing to move on

Instead of looking at the distance
where you will go
or what you will become
you are more important
follow your heart
365 days

Go forth and fly
Do your best and fly

Go forth and fly
Do your best and fly

Go forth and fly
Do your best and fly

I only hear this with my ear and there may be inaccuracies. Would love to have them pointed out. Can’t wait to have my CD later this month!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *